Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży (finansowanie Gmina Miasta Toruń)

Termin realizacji projektu: styczeń – grudzień 2018
Cele projektu:

 • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,
 • wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego oraz poziomu odpowiedzialności indywidualnej w obszarze ochrony środowiska,
 • przybliżenie dzieciom i młodzieży oraz społecznościom lokalnym działań sprzyjających ochronie środowiska, poprawie warunków życia mieszkańców, 
 • popularyzacja przyrody województwa kujawsko - pomorskiego i jej różnorodności biologicznej,
 • poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej,
 • kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego,
 • promocja obszarów chronionych pod względem ochrony zasobów genowych gatunków,
 • promocja atrakcji przyrodniczych i kulturowych województwa kujawsko - pomorskiego
 • promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju,

Beneficjenci: dzieci i młodzież ze szkół z terenu Gminy Miasta Toruń,

Działania projektu:

 • organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży ,
 • organizacja imprezy plenerowej pn. "Grzybobranie na polanie"
 • organizacja i prowadzenie stanowiska edukacyjnego z warsztatami na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce.

Finansowanie: Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń