Akademia Edukacyjno- Artystyczna Seniora

Termin realizacji projektu: od 9.04.2018 r. do 28.12.2018 r.
 
Cele projektu:

 • aktywizacja seniorów a także wspieranie aktywności społecznej osób starszych - seniorów, poprzez organizację spotkań w ramach tzw.  Akademii Edukacyjno-Artystycznej Seniora,
 • popularyzacja ekologicznego i zdrowego stylu życia,
 • poznanie nowych technik plastycznych,
 • zapewnienie umiarkowanej (dostosowanej do wieku seniorów) aktywności fizycznej,
 • podniesienie jakości życia osób starszych poprzez zwiększenie dostępności do oferty pomocowej i możliwych form aktywności,
 • zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym,
 • ograniczenie procesu marginalizacji ludzi starszych,
 • zmniejszenie rozmiarów zjawiska wykluczenia społecznego seniorów,
 • pozytywny wpływ na solidarność wewnątrzpokoleniową uczestników,
 • nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni wewnątrz i międzypokoleniowych,
 • zapobieganie postępującej immobilności fizycznej i społecznej osób starszych.

 

Beneficjenci  projektu:

 • osoby starsze tj. osoby w wieku emerytalnym czyli powyżej 65 roku życia; zarówno kobiety jak i mężczyźni, w tym osoby niepełnosprawne zamieszkujące teren Gminy Miasta Toruń.


Działania:
Realizacja zadania polega na integracji i aktywizacji społecznej seniorów zamieszkujących teren Gminy Miasta Toruń poprzez zorganizowanie niekomercyjnego, bezpłatnego cyklu warsztatów edukacyjno – artystycznych na terenie Barbarki w postaci tzw. Akademii Edukacyjno- Artystycznej Seniora.

Projekt zakłada organizację trzech 4 godzinnych spotkań (od 10.00 do 14.00):

maj -  warsztaty pn. „Nowe życie starej koszulki”- fotogaleria z warsztatów kliknij tutaj

czerwiec  - warsztaty pn. „Nieznana rola pustego słoika”- fotogaleria z warsztatów kliknij tutaj

grudzień – warsztaty pn. „Cerrecowe święta”- fileadmin/galerie/2018/warsztaty_seniorzy/seniorzy_warsztaty_grudzien_2018.docfotogaleria z  warsztatów kliknij tutaj

Zajęcia odbywać się będą na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce w sali konferencyjnej w Dworku.

Spotkania podzielone zostały na 2 części: część edukacyjną - merytoryczną oraz część praktyczną - w postaci warsztatów artystycznych. Zajęcia zaplanowano w taki sposób, aby część warsztatowa była kontynuacją części edukacyjnej.

 

Finansowanie:

Projekt dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń