Żyjmy zdrowo na sportowo

Termin realizacji projektu: marzec – listopad 2019
Cele projektu:

- organizacja ogólnodostępnej rekreacyjnej imprezy umożliwiającej rodzinne spędzanie czasu wolnego

- propagowanie i organizowanie aktywnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,

- popularyzacja i promocja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych Osady Leśnej Barbarka,

- popularyzacja i promocja ścieżek edukacyjno- turystycznych okolic Barbarki

Działania:

- organizacja i przeprowadzenie Jubileuszowego Barbarkowego Biegu Przełajowego - październik 2019 r.

- opracowanie graficzne i druk broszur do trzech ścieżek dydaktyczno-turystycznych okolic Barbarki (3 x 170 szt)

Beneficjenci:

- mieszkańcy Torunia i okolic.

Finansowanie:
Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń.