Dzieci i młodzież uczą się jak chronić płazy

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje projekt dotyczący ochrony i ekologii płazów. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.

Opis zadania:

•    budowa, w okresie wiosennym, płotków zabezpieczających drogę  wędrówek żab i ropuch na terenie Osady Leśnej na Barbarce,
•    stworzenie miejsc do bezpiecznego zimowania ropuch,
•    stworzenie miejsca do edukacji dzieci i młodzieży z zakresu ekologii i ochrony płazów,
•    prowadzenie zajęć outdoorowych dla dzieci i młodzieży,
•    organizacja szkolenia dla nauczycieli,

Cel: ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności na obszarze ZIT BTOF

Dla kogo: dzieci i młodzież szkolna z terenu obszaru ZIT woj. kuj-pom. powiatów bydgoskiego, toruńskiego, miasta Bydgoszczy oraz miasta Torunia.

mapa obszaru ZIT w województwie kujawsko-pomorskim - kliknij tutaj

Kiedy: listopad 2019-październik 2020

Co:

•    warsztaty dla 100 grup dzieci i młodzieży,

więcej informacji o warsztatach i zapisach na warsztaty - kliknij tutaj 


•    szkolenie dla 20 nauczycieli,

zaproszenie do udziału w szkoleniu - kliknij tutaj

formularz on - line zgłoszeniowy na szkolenie - kliknij tutaj 


•    badania monitoringowe składu gatunkowego i liczebności płazów na terenie Osady Leśnej na Barbarce- więcej informacji kliknij tutaj
•    przygotowanie miejsca do zadań edukacyjnych-  więcej informacji kliknij tutaj
•    zabezpieczenie tras migracji płazów w okresie wiosennym na terenie Osady Leśnej na Barbarce- więcej informacji kliknij tutaj

Tytuł projektu: Ochrona różnorodności biologicznej płazów poprzez zakup zabezpieczeń na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu

Realizowane i finansowane w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT.