Ogród deszczowy na Barbarce w Toruniu

Cel: Prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywnych i terenowych form pracy, na rzecz środowiska naturalnego, wzmocnienia poszanowania zasobów wodnych, a w szczególności promocja i rozpropagowanie wśród mieszkańców działań zmierzających do oszczędzania wody, jej gromadzenia i racjonalnego wykorzystania na co dzień.

Dla kogo: mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego, zarówno dzieci, młodzież jak również osoby dorosłe w tym seniorzy

Kiedy: maj 2021- sierpień 2021

Opis zadania:

Zaangażowanie mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego w prace przy budowie ogólnodostępnego ogrodu deszczowego na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu (przy budynku ogólnodostępnej dla mieszkańców Leśniczówki). Budowanie ogrodu poprzedzone zostanie warsztatami edukacyjnymi w postaci prezentacji i mini wykładu na temat zmian klimatycznych. Podczas prelekcji pokazane zostaną dobre praktyki/ rozwiązania zielono – niebieskiej infrastruktury współistniejącej i współdziałającej przy zabudowie jednorodzinnej.
Osiągnięcie celu zostanie wzmocnione poprzez zrealizowanie 15 dwugodzinnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z województwa o tematyce dotyczącej zmian klimatu a przede wszystkim poszanowania zasobów wodnych.
Zaplanowane działania pozytywnie wpłyną na  zwiększenie zaangażowania mieszkańców w tym społeczności lokalnych do działań na rzecz środowiska.

Działania:

•    Założenie 1 ogrodu deszczowego na terenie ogólnodostępnym dla mieszkańców regionu.
•    Przeprowadzenie 2 h bezpłatnych dla mieszkańców województwa warsztatów edukacyjnych dotyczących działań zmierzających do ochrony zasobów wodnych.
•    Udział w warsztatach 8 h ( 6 h budowa ogrodu deszczowego + 2 h warsztaty edukacyjne) min. 10 osób
•    Przeprowadzenie 15 – 2 h warsztatów edukacyjnych dotyczących zmian klimatu oraz działań zmierzających do ochrony zasobów wodnych dla uczniów szkół z województwa (min. 300 uczniów, 30 h lekcyjnych)
•    Powstanie 1 zielonej ściany wykonanej z surowców wtórnych
•    Posadzenie min. 50 roślin (ogród deszczowy, zielona ściana)
•    Zredagowanie i zamieszczenie 10 postów na FC Szkoły Leśnej i Stowarzyszenia „Tilia”
•    Poprawa estetyki i mikroklimatu panującego na terenie Osady Leśnej Barbarka, a co za tym idzie jakości życia mieszkańców.
•    Zmniejszenie ilości wody przeznaczonej do podlewania roślin.

Dofinansowanie:

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii.
Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.