Niska emisja - palący problem. Działania edukacyjne na rzecz ochrony powietrza

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje projekt dotyczący edukacji ekologicznej na terenie Powiatu Toruńskiego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.

Opis zadania:

•    opracowanie i zorganizowanie warsztatów on- line dla 800 uczniów o tematyce służącej kształtowaniu postaw proekologicznych.

Cel: promowanie wiedzy i postaw ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przyczyniających się do ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Powiatu Toruńskiego, a także wspieranie aktywności społeczności lokalnych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, w tym szczególnie adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza i niskiej emisji, oszczędzania energii i zasobów.

Dla kogo: dzieci i młodzież z Powiatu Toruńskiego

Kiedy: maj 2021-grudzień 2021

Co:

•    realizacja warsztatów on- line dla 800 uczniów o tematyce służącej kształtowaniu postaw proekologicznych.

Tytuł projektu: Niska emisja - palący problem. Działania edukacyjne na rzecz ochrony powietrza.

Dofinansowanie: Starostwo Powiatowe w Toruniu