TSE TILIA na działalność związaną z edukacją przyrodniczo - ekologiczną otrzymała dotacje z:

  • Urzędu Gminy Miasta Toruń

  • Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy

  • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

  • Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu