Razem dla przyrody, dla klimatu, dla zdrowia

 

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje projekt dotyczący edukacji ekologicznej na terenie Gminy Miasta Toruń. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.


Opis zadania:
•    realizacja warsztatów sprzyjających pracy w grupie i kontaktom rówieśniczym organizacja 3 otwartych eventów edukacyjnych;
•    realizacja otwartych eventów edukacyjnych propagujących wiedzę ekologiczną


Cel: organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży połączona z działalnością edukacyjną i wychowawczą

Dla kogo: mieszkańcy Gminy Miasta Toruń

Kiedy: 1 maj 2022- 31 październik 2022

Co:
- 3 siedmiogodzinne otwarte eventy edukacyjne dla dzieci i młodzieży pn. "Akademia Przyrodników, uczestnicy wezmą udział w podchodach na terenie barbarkowego lasu oraz szeregu zadań edukacyjnych i plastycznych
- 2 warsztaty 4 godzinne sprzyjające pracy w grupie i kontaktom rówieśniczym z 2 tematów: ,,O klimacie, czyli warsztaty przygotowywania działań aktywizujących dotyczących ograniczania skutków zmian klimatu", ,,O kąpielach leśnych, czyli warsztaty budowania relacji ja i otoczenie"

Tytuł projektu: Razem dla przyrody, dla klimatu, dla zdrowia

Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń