Pamięć i ocalenie. Program edukacji historycznej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje projekt dotyczący edukacji historycznej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.

Strona projektu: www.barbarkahistoria.pl


Opis zadania:

  •      realizacja  edukacja bezpośrednia w Parku Pamięci w Toruniu, na Miejscu Pamięci Narodowej Barbarka i Forcie VII


a)organizacja 1-dniowych zajęć prowadzonych w Parku Pamięci oraz na Fort VII lub Miejscu Pamięci Narodowej na Barbarce wraz z ogniskiem, do zajęć przygotowany zostanie autorski scenariusz zajęć

b) przygotowanie materiałów, również audiowizualnych służących do samodzielnego prowadzenia zajęć przez nauczycieli w placówkach oświatowych, które będą dostępne na stronie internetowej

  •      realizacja plastycznego konkursu historycznego z nagrodami dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego w celu upamiętnienia miejsc pamięci

 

  •      organizacja dwóch wydarzeń upamiętniających Zbrodnię Pomorską połączoną z organizacją specjalnych zajęć dla 320 uczniów.Cel: aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechnienie wiedzy na temat historii II Wojny Światowej, Miejsc Pamięci Narodowej w kontekście Zbrodni Pomorskiej

Dla kogo: dzieci i młodzież województwa kujawsko-pomorskiego

Kiedy: 23 wrzesień 2022- 30 listopad 2022

Co:

  •     realizacja 4-5 godzinnych zajęć prowadzonych w Parku Pamięci oraz na Fort VII lub Miejscu Pamięci Narodowej na Barbarce wraz z ogniskiem dla 35 grup uczniów z województwa kujawsko - pomorskiego
  •     opracowanie scenariusza dostosowanego do trzech grup wiekowych (tematy/karty pracy/ instrukcje dostosowane do grup wiekowych I-III SP, IV-VII SP oraz  VII-VIII SP i ponadpodstawowych), do samodzielnej realizacji zajęć na terenie Parku Pamięci, Fort VII, Barbarki, które będą udostępnione na stronie www.barbarkahistoria.pl
  •     realizacja zajęć 1-dniowe - Park Pamięci wraz z przejazdem na Barbarkę, na Miejsce Pamięci Narodowej Barbarka lub Fort VII i odpoczynek - ognisko
  •     konkurs plastyczny na poster ekologiczny  - zadanie konkursowe polega na wykonaniu posteru historycznego dotyczącego wybranej postaci lub wydarzenia związanego ze Zbrodnią Pomorską


Regulamin konkursu - kliknij tutaj

Karta zgłoszenia do konkursu - kliknij tutaj


Plakat konkursowy format jpg - kliknij tutaj

Plakat konkursowy format pdf - kliknij tutaj

Informacja Rodo - kliknij tutaj

  •     prowadzenie strony internetowej www.barbarkahistoria.pl oraz promocja strony poprzez media społecznościowe Facebook Barbarka
  •     organizacja spotkań upamiętniających wydarzenia historyczne w oparciu o Miejsce Pamięci Narodowej Barbarka i Park Pamięci - październik, udział minimum 320 uczniów

Tytuł projektu: Pamięć i ocalenie. Program edukacji historycznej i kulturowej dla dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego

Dofinansowanie: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego