Weź udział w akcji pn "Ocal planetę - Zmniejsz swój ślad ekologiczny"

Zapraszamy mieszkanki oraz mieszkańców Torunia, młodzież, osoby starsze oraz dzieci do udziału w akcji pn. „Ocal planetę – zmniejsz swój ślad ekologiczny”
Termin: 18 – 19 lipca 2020 r. (sobota i niedziela)
Godziny: 10.00 – 18.00
Miejsce: Osada Leśna na Barbarce w Toruniu, polana przy stawie

Ponadto w niedzielę 19 lipca 2020 r. w godz 14.00 - 15.00 na Barbarkowej scenie wystąpią Joanna Czajkowska i Bartek Szymański. Zapraszamy na ich koncert.

Bezpłatnie!

Akcja organizowana jest w ramach projektu pn.”Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń”, którego realizację wspiera Gmina Miasta Toruń.
Akcja ma za zadanie zwrócić uwagę mieszkanek i mieszkańców Torunia na zwiększającą się ilość dni, podczas których żyjemy na tzw. kredyt ekologiczny oraz skłonić mieszkańców Gminy do zastanowienia się nad tym, co, i w jaki sposób można zrobić, aby zmniejszyć ślad ekologiczny, a tym samym uratować planetę i nie obciążać długiem przyszłych pokoleń.

Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę będzie można obliczyć swój szacunkowy ślad ekologiczny za pomocą kalkulatora – specjalnej ankiety z wytycznymi a także dowiedzieć się więcej na temat śladu ekologicznego i zmniejszenia ilości dni podczas których żyjemy na ekologiczny kredyt.
Zachęcać będziemy również do podpisania deklaracji zobowiązującej do dbania o środowisko i proekologicznych zachowań na co dzień.
Najmłodsi skorzystać będą mogli z kącika plastycznego.

Po zakończonej akcji policzony zostanie średni ślad ekologiczny dla mieszkańców Torunia wyliczony na próbie min. 200 badanych. Uzyskany wynik wraz z krótkim raportem z akcji zamieszczony zostanie na stronie Szkoły Leśnej.