Gratulujemy Agnieszce Jabłońskiej - członkini Stowarzyszenia "Tilia" -wydania tomiku poezji przyrodniczej!

Dnia 20 lutego 2020r. w Obrowie odbył się wieczorek poetycki, promujący ukazanie się tomiku wierszy poezji przyrodniczej pt. „Na skrzydłach bezczasu” autorstwa Agnieszki Jabłońskiej, członkini Stowarzyszenia „Tilia”.

Tomik ten został wydrukowany dzięki wsparciu finansowemu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które otrzymało Stowarzyszenie ,, Tilia”.

 Wieczorek odbył się w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Obrowie i został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie. Stowarzyszenie,,Tilia” reprezentował prezes Zbigniew Szcześniak, który był obecny z małżonką i osobami towarzyszącymi. Spotkanie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Urzędu Gminy: wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński,  sekretarz Gminy Mirosława Kłosińska, kierownik Gminnego Ośrodka Kultury Anna Lutowska. Swoją obecnością wieczorek zaszczycili również:  przewodniczący Lipnowskiej Grupy Literackiej Sławomir Ciesielski z małżonką , wiceprzewodniczący LGL Dariusz Chrobak, członkowie Lipnowskiej Grupy Literackiej, przewodniczący Klubu Seniora w Obrowie i członkowie klubu, wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie  Jolanta Siewior, poeci z gminy Obrowo, grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II Obrowie , rodzina, przyjaciele i znajomi poetki oraz mieszkańcy gminy Obrowo.

Wiersze z tomiku ,,Na skrzydłach  bezczasu” prezentowała: autorka, animator kultury w  gminie Obrowo – Ewelina Mytlewska, która także prowadziła spotkanie oraz dziewczęta z zespołu Con sentimento. Liryczną atmosferę budował także śpiew w wykonaniu lokalnej artystki: Dominiki Balewskiej, której akompaniował pan Janusz Lewandowski- nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Goście usłyszeli ponad 20 utworów poetyckich, przeplatanych muzyką. Zabrzmiały piosenki Anny Jantar, Maryli Rodowicz, Czesława Niemena, Marka Grechuty, Skaldów, Piotra Rubika. Połączenie poezji i muzyki zbudowało niesamowitą atmosferę, pełną wzruszeń. Na zakończenie spotkania licznie zgromadzeni goście ( 70 osób ) zostali poczęstowani  tortem.

Autor zdjęcia Dariusz Chrobak.