Angażujemy się w wiele działań o charakterze ekologicznym i społecznym.

Szkole Leśnej na Barbarce wwww.szkola-lesna.torun.pl

Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu www.ekonomia-spoleczna.com.pl/

Kawiarence Naprawczej Stajnia na Barbarce 
www.kawiarenkanaprawczastajnia.org

Wspieramy materialnie oraz edukacyjnie Schronisko dla Zwierząt w
Toruniu. - tu zdjęcie podpis schronisko

Należymy do organizacji takich jak:

•       Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
•       Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
•       Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu
•       Europejskiego  Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej ALDA / ALDA
European Association for Local Democracy/
https://www.alda-europe.eu/