projekty zakończone w 2008 r.

1.Gmina Miasto Toruń - Edukacja Ekologiczna w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu, w ramach Ośrodka Edukacji Przyrodniczo - Ekologicznej,
2.Gmina Miasto Toruń - "Szkoła Leśna na Barbarce? projekt edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży Gminy Toruń,
3.Gmina Miasto Toruń i Mechanizm Finansowy EOG- "Człowiek, środowisko, integracja? projekt edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego,
4.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu -"Amphibia -czynna ochrona płazów? projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na 
  Barbarce, 
5.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - "Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego na terenie 
 Osady Leśnej Barbarka?? projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na 
      Barbarce, 
6.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - "Kupuj odpowiedzialnie? - projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na 
  Barbarce przy współpracy z Polską Zieloną Siecią,
7.Środki Przejściowe 2005 - "Kupuj odpowiedzialnie?- kampania edukacyjna realizowana w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce przy współpracy z Polską Zieloną Siecią,
8.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - "Kocioł kulturalny? - impreza historyczno-ekologiczna realizowana w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
9.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - "Zielony wypoczynek? -promocja sieci ścieżek turystyczno-edukacyjnych? projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
10.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - "Osada Leśna Barbarka - atrakcja turystyczna regionu? projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
11.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Wsparcie działalności edukacyjnej Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego "Tilia?.