projekty zakończone w 2012 r.

1.Aktywna edukacja regionalna mieszkańców wojwództwa kujawsko-pomorskiego w wiatraku w Bierzgłowie

2. Pozytywna energia

3. Popularyzacja ekoturystyki na szlakach otaczających Osadę Leśna Barbarka

4. Eko Multimedialny Konkurs

5.Dobry dla przyrody, dobry dla siebie

6.Dobry dla przyrody, dobry dla siebie. Konkursy

7.Edukacja ekologiczna w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu

8.Człowiek, środowisko, integracja. Aktywna edukacja na obszarach chronionych