projekty zakończone w 2009 r.

1.Gmina Miasto Toruń - "Szkoła Leśna na Barbarce? projekt edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży Gminy Toruń,
2. Gmina Miasto Toruń i Mechanizm Finansowy EOG- "Człowiek, środowisko, integracja? projekt edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego,
3. Gmina Miasta Toruń - "Żyjmy zdrowo na sportowo? - projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
4. Gmina Miasta Toruń- "Edukacja Ekologiczna w miejskim Schronisku dla Zwierząt?
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu -  "Amphibia -czynna ochrona płazów? projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce, 
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - "Dobry dla przyrody, dobry dla siebie? projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce, 
7. Fundusz Organizacji Pozarządowych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - "Akademia 3R? - projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce przy współpracy z Polską Zieloną Siecią,
8. Fundusz Organizacji Pozarządowych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - "Szkoły dla klimatu? projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce przy współpracy z Polską Zieloną Siecią,
9. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - "Słoneczne lato? - projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
10. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - "Osada Leśna Barbarka - promocja lokalnego produktu turystycznego? projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,
11. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - "Człowiek, środowisko, integracja-tworzenie sieci "zielonych? szkół? - projekt realizowany w ramach Szkoły Leśnej na Barbarce,