Poszukujemy animatora/animatorki do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”

Stowarzyszenie Tilia poszukuje animatora/animatorki do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do zadań animatora/animatorki będzie należało:

 • Diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska, animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej (ES).
 • Ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk.
 • Motywowanie grup i środowisk do powstawania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej, w tym m.in. spółdzielnie uczniowskie, kooperatywy spożywców.
 • Wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych.
 • Inicjowanie powstania grup inicjatywnych.
 • Inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie podmiotu ekonomii społecznej (PES).
 • Budowanie lokalnych koalicji. Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów w celu rozwoju PES i przedsiębiorstw społecznych (PS).
 • Informowanie na temat zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES.
 • Stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynowania działania na rzecz rozwoju ES, między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno- ekonomicznych lub kosztów zaniechania.
 • Moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku.
 • Zachęcanie jednostek samorządu terytorialnego (JST), osób do wspierania PES i PS, przede wszystkim przez zamawianie ich towarów i usług, w tym przy wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.
 • Inicjowanie współpracy PES z sektorem biznesu, w tym przy wykorzystaniu CSR.
 • Włączanie PES w procesy rewitalizacji.
 • Współpraca z JST, przede wszystkim z powiatowymi urzędami pracy (PUP), ośrodkami pomocy społecznej (OPS).
 • Udział w działaniach podnoszących kompetencje, w tym szkolenia wewnętrzne, szkolenia zewnętrzne, doradztwo, spotkanie sieciujące, wymiana doświadczeń itd.
 • Przestrzeganie zasad etycznych. 

 

Wymagania:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług animacyjnych odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych.
 • Posiadane kompetencje kluczowe: analizowanie i rozwiązywanie problemów, nastawienie na klienta, motywowanie i perswazyjność, realizacja celów, planowanie i organizacja, inspirowanie do rozwoju, moderowanie spotkań.
 • Znajomość ustaw wraz z nowelizacjami dot. podmiotów ekonomii społecznej,   wiedza z zakresu działania 3 sektora.
 • Umiejętność rozpoznania potrzeb klienta oraz przygotowanie wynikającego z niego procesu indywidualnego prowadzenia klienta i jego oceny;
 • Samodzielne przeprowadzenie analizy potrzeb wsparcia oraz w oparciu o nią sformułowanie celów indywidualnych oraz stworzenie projektu procesu wsparcia;
 • Przygotowanie procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój organizacji i jej potrzeby edukacyjne.
 • Umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych podczas procesu doradczego w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji.

Miejsce pracy: teren powiatów: aleksandrowskiego, chełmińskiego, lipnowskiego, toruńskiego i miasta Torunia

Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o załączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).