Nabór seniorów do projektu pn. „Przyrodnicza przystań”

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce w ramach projektu grantowego
pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”
nabór 1/GNGO/2022
realizuje projekt pn. „Przyrodnicza przystań”
w ramach
Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych
Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014 - 2020

Wartość projektu: 43 050,00 zł
Środki unijne (grant): 36 592,50 zł

Do projektu zapraszamy seniorów – osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którzy należeć będą do Klubu Seniora na Barbarce w Toruniu.

Nabór chętnych trwa do 8.07.2022 roku
Chęć uczestnictwa należy zgłaszać w biurze projektu osobiście, telefonicznie lub mailowo.
Biuro projektu:  Szkoła Leśna na Barbarce
ul. Przysiecka 13
87 – 100 Toruń
tel. 056 657 60 85 lub 89
e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoby do kontaktu:  Sylwia Jaroszewicz – Burczyńska 056 657 60 85 lub 89

Zgłoszenie chęci uczestnictwa nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu.
O uczestnictwie w projekcie decydować będą kryteria rekrutacyjne oraz kolejność zgłoszeń.
- zamieszkuję teren województwa kujawsko – pomorskiego,
- mam ukończone 65 lat,
- nie korzystałam/ em i nie korzystam ze wsparcia w innym projekcie objętym grantem dofinansowanym w ramach danego naboru wniosków,
- doświadczyłam/em, doświadczam skutków COVID - 19
- jestem zagrożona/y wykluczeniem społecznym lub ubóstwem tj. osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
- zaświadczenie lekarskie o spełnieniu kryterium bycia osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Celem projektu jest poprawa sytuacji 10 seniorów (8 K,2 M w tym 3 osoby z niepełnosprawnościami) znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach epidemii przy jednoczesnym zapobieganiu jej rozprzestrzenienia i ochronie ich zdrowia, życia przez utworzenie Klubu Seniora
Działania mają na celu:
- zmniejszenie istniejących negatywnych skutków pandemii, które pogarszają jakość życia seniorów,
- przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu,
- promocję zdrowego trybu życia,
- przeprowadzenie działań profilaktycznych antyCOVID – 19,
- zaspokajanie potrzeb biopsychospołecznych,
- wzmocnienie wiedzy a także umiejętności oraz ich potencjału osobowego.

Czas trwania projektu: 1.06.2022 – 30.11.2022
Przewiduje się organizację 6 h spotkań w wybrany dzień tygodnia, średnio 3 razy w miesiącu.

W ramach projektu:
1. Organizacja i przeprowadzenie 15 spotkań po 6 h każde (90h) w tym:
- 5 spotkań integracyjno – sportowych (15h),
- 10 spotkań edukacyjnych (30h),
- 15 spotkań kreatywnych (45h),
2. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych spotkań z coachem/ pedagogiem (20h)