Kampania promocyjno-informacyjna oraz aktywna edukacja dotycząca zagospodarowania elektroodpadów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego , warmińsko-mazurskiego , zachodniopomorskiego i pomorskiego"

Opis projektu:

Projekt będzie realizowany przez Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia? od października 2012r do grudnia 2013r. na terenie czterech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Biuro projektu ma siedzibę w Szkole Leśnej na Barbarce w  Toruniu. 
Projekt ma na celu zaangażowanie społeczeństwa w zbiórkę, odzysk i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Adresatami akcji są wszyscy, którzy nie wiedzą, co zrobić 
z elektrozłomem trzymanym w domach, a chcą się go pozbyć w prawidłowy sposób - zgodnie 
z prawem, nie szkodząc jednocześnie środowisku. Istotne jest też uświadomienie  mieszkańcom województw kujawsko - pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko - mazurskiego zasad zawartych w ustawie o  Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym, w tym o obowiązkach  użytkownika sprzętu. Jednocześnie projekt ma za zadnie uświadomienie obowiązków gmin i dostawców sprzętu oraz firm specjalizujących się w odzysku.
Ważnym celem kampanii jest również rozbudzenie świadomości, że zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny nie jest bezwartościowym śmieciem, poddane recyklingowi - przyczynią się do znacznych oszczędności. Innowacyjnym elementem projektu jest edukowanie na temat odzysku sprzętu i wprowadzanie sytemu CERREC w Polsce wzorem krajów z UE. W ramach projektu  przewiduje się m.in. przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej dot. roli systemu CERREC (CERREC - Central Europe Repair & Re-use Centres (Europejskie Sieci i Centra Napraw i Ponownego Wykorzystania) w zagospodarowaniu "elektrośmieci?. Program CERREC będzie wdrażany w woj. Kujawsko - Pomorskim.

Planowane działania:

1. Organizacja kampanii medialnej (audycje TV, spoty edukacyjne,  społeczne - informacyjne 
 i problemowe) w 4 ośrodkach regionalnych Telewizji Polskiej województw kujawsko - pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko - mazurskiego.
2. Organizacja 6 szkoleń dla 120 nauczycieli w 3 województwach: kujawsko - pomorskim, pomorskim i warmińsko - mazurskim wraz z materiałami edukacyjnymi i promocyjnymi.
3. Organizacja konkursu na historie rysunkowe oraz hasło dotyczące zagospodarowania odpadów elektrycznych i elektronicznych dla klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
z województw kujawsko - pomorskiego, pomorskiego i warmińsko - mazurskiego.
4. Organizacja 6 akcji w miastach województw kujawsko - pomorskiego, pomorskiego i warmińsko - mazurskiego. 
5. Organizacji pikniku w Toruniu na terenie Osady Leśnej na Barbarce połączonego z relacją  w Telewizji Regionalnej.
6. Działania promocyjne projektu:
- strona internetowa - portal informacyjny,
- wydanie broszury informacyjnej,
- wydanie ulotki  informacyjnej,
- wydanie plakatów przeznaczonych do gmin, sklepów i szkół,
- wydanie kalendarzy,
- mailing,
- aplikacje na komputer i komórkę,
- wsparcie promocji poprzez uzyskanie patronatów Urzędów Marszałkowskich województw  kujawsko - pomorskiego, pomorskiego i warmińsko - mazurskiego oraz Ministra Środowiska.
7. Wizyta studyjna w jednym z krajów Unii Europejskiej.

Finansowanie: