Dobry dla przyrody, dobry dla siebie. Kampania promocyjno-informacyjna na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Termin realizacji projektu: marzec 2012-czerwiec 2013

Cele projektu:

  • zwiększenie akceptacji zasad ochrony przyrody wśród społeczności lokalnej, poszerzenie wiedzy o zasobach przyrodniczych regionu, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.
  •  przeprowadzenie kampanii z zakresu propagowania ekologii, znajomości walorów przyrodniczych najbliższego otoczenia i propagowania postaw ekologicznych.

Działania:

  • Organizacja kampanii promocyjno - informacyjnej w formie zajęć przyrodniczo-ekologicznych dla dzieci i młodzieży z województwa kujawsko - pomorskiego na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce /zajęcia bezpłatne do wyczerpania środków finansowych/.
  • Organizacja kampanii promocyjno - informacyjnej w formie pobytów 2, 3 - dniowych z programem edukacyjnym  /pobyty na Zielonej Szkole z dofinansowaniem do wyczerpania środków finansowych, - dofinansowanie obejmuje nocleg oraz zajęcia edukacyjne; uczestnik opłaca transport, koszt wyżywienia i ewentualnych dodatkowych atrakcji .

 Finansowanie:

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dokumenty do pobrania:

zaprosznie_doprojektu_rpo__harmonogram_i_karta_zgloszenia-skonwertowany