Aktywna edukacja regionalna mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w wiatraku w Bierzgłowie

Termin realizacji projektu: 1 marca - 30 październik 2013 r.

Cele projektu:
- promowanie kultury i historii regionu,
- podnoszenie wiedzy na temat  życia dawnej wsi,
- upowszechnianie zwyczajów i tradycji związanych z chlebem,
- zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego wsi.

Projekt polega na

  • zorganizowaniu 35 czterogodzinnych warsztatów edukacji regionalnej dla grup zorganizowanych.

Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się:
- w jaki sposób przed wiekami na wsi uprawiano i zbierano zboża,
- poznają historię wiatraka w Bierzgłowie,  jego budowę, urządzenia oraz sprzęty wykorzystywane kiedyś do mielenia zboża, 
- dowiedzą się w jaki sposób wytwarza się żywność ekologiczną, 
- nauczą się rozpoznawać poszczególne gatunki zbóż,
- poznają tradycyjne i ekologiczne sposoby wypieku chleba oraz  tradycje i symbole związane z chlebem. 
- każdy uczestnik upiecze własny chlebek  - "podpłomyk?
- po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzyma  dyplom czeladnika, natomiast  grupa  woreczek zmielonej na zajęciach

Miejsce: wiatrak w Bierzgłowie, gm. Łubianka woj. kujawsko - pomorskie 
(19 km. od Torunia)

Zapisy na warsztaty: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń, Tel. /56/6576085 w godz. 8.00-16.00, według kolejności zgłoszenia i ustaleń indywidualnych

  • wytyczeniu turystycznej ścieżki edukacyjnej z Osady Leśnej Barbarka do wiatraka do Bierzgłowie oraz opracowaniu i wydaniu folderu do ścieżki

Folder można pobrać w Szkole Leśnej na Barbarce lub pobrać w wersji elektronicznej

w celu pobrania folderu- kliknij tutaj

Finansowanie projektu: