Plener malarski

Termin realizacji projektu: maj - listopad 2013
Cele projektu:

- rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami poprzez udział artystów plastyków z różnych stron świata,

- ułatwienie mieszkańcom regionu dostępu do dóbr kultury i sztuki,

- upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki i ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego.

Działania:

- organizacja międzynarodowego pleneru artystycznego; 1 -10 lipca 2013 r. (udział 20 artystów z całego świata),

- plener zostanie zorganizowany na terenie Osady Leśnej na Barbarce pn. "Malownicza Barbarka"; 7 lipca 2013 r., uczestnicy: mieszkańcy Torunia i okolic oraz turyści. 

Beneficjenci:

- mieszkańcy regionu (wizyta na Starym Mieście, otwarty plener na terenie Osady Leśnej na Barbarce, wystawa plenerowa) - łącznie 700 osób.

Finansowanie:
Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Torunia