Człowiek, środowisko, integracja. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w Toruniu

Termin realizacji projektu: styczeń - grudzień 2013
Cele projektu:

- podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców Torunia,

- zaszczepienie młodym ludziom poczucia współodpowiedzialności za najbliższe środowisko, rozwijanie poczucia przynależności do własnej ziemi, regionu i ojczyzny,

- zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania zrównoważonego środowiska.

Działania:

- organizacja pikniku edukacyjnego "Grzybobranie na polanie"; wrzesień 2013 r. 

Beneficjenci:

- dzieci, młodzież i nauczyciele z placówek oświatowych z Torunia,

- dorośli mieszkańcy Torunia,

- turyści.

Finansowanie:
Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Torunia