Eko Multimedialny Konkurs " Dobry dla przyrody, dobry dla siebie!? - przejście na stronę internetową projektu

Spośród 1557 fotografii ( 209 osób w kategorii wiekowej 13-18 lat- 501 zdjęć i 423 osoby w kategorii powyżej 18 lat- 1056 zdjęć) jury konkursowe w terminie od 12 do 18 września 2016 r. wybrało po 10 osób wyróżnionych , a spośród nich trzech laureatów konkursu w każdej kategorii wiekowej.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:

Kategoria wiekowa 13-18 lat

1 miejsce- Bresch Antoni, 16 lat, Granowo, tytuł „Sieweczka obrożna”

2 miejsce -Nawojczyk Rafał, 18 lat, Złotoryja, tytuł „Dąb na rozległych łąkach rogalińskich”

3 miejsce -Tomasik Konrad, 18 lat, Kuznocin, tytuł „Kaszubską drogą”

Kategoria wiekowa  powyżej 18 lat

1 miejsce - Wrona Paweł, 35 lat, Wierzchosławice, tytuł „Poranna dzierzba”

2 miejsce - Hajdarowicz Mariusz, 45 lat, Gdańsk, tytuł „Gwiezdna tęcza”

3 miejsce- Bednarek Piotr, 21 lat, Stalowa Wola, tytuł „Ponad chmurami”.

W głosowaniu internetowym wzięło udział 692 internautów. Najwięcej głosów, a tym samym nagrody internautów zdobyli w kategorii 13-18 lat Antoni Bresch, 16 lat, Granowo, tytuł „Sieweczka obrożna”, zaś w kategorii powyżej 18 lat Mariusz Hajdarowicz ,45 lat, Gdańsk, tytuł „Gwiezdna tęcza”.

Laureaci konkursu nagrodzeni zostaną nagrodami rzeczowymi – bezprzewodowymi, głośnikami  Bluetooth JBL. Nagrody przekazane zostaną laureatom za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wszystkie osoby wyróżnienie przez jury otrzymają pamiątkowe dyplomy. Sponsorem nagród w konkursie jest firma AIS.PL

Serdecznie gratulujemy osobom  nagrodzonym i wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a  internautom  za udział w głosowaniu internetowym.

 

Z prac wyróżnionych przez jury powstała wielkoformatowa wystawa terenowa, którą będzie można oglądać przez najbliższy miesiąc w Osadzie Leśnej Barbarka .

Źródło http://www.ekomultikonkurs.pl/