Słoneczna jesień

Termin realizacji projektu: kwiecień - październik 2014

Cele projektu: 
- otworzenie ludzi starszych na nowe dla nich formy aktywności,
- zaangażowanie seniorów w nowe doświadczenia na które dotychczas nie mieli czasu,
- nawiązywanie relacji międzypokoleniowych,
- wspieranie i propagowanie idei aktywnego życia wśród seniorów,
- stworzenie osobom starszym możliwości bezpłatnego udziału w zajęciach o tematyce przyrodniczo - edukacyjnej,
- aktywne i twórcze wypełnienie czasu wolnego uczestnikom projektu,
- popularyzowanie i zachęcanie osób w wieku emerytalnym do spędzania wolnego czasu aktywnie na świeżym powietrzu,
- krzewienie wśród beneficjantów projektu szacunku dla otaczającej przyrody i postaw zgodnych z zasadami ekologii,
- promowanie rekreacji, która skutecznie przeciwdziała postępującej immobilności fizycznej osób starszych,

Działania: 
- organizacja dwóch /maj, wrzesień/ 4 godzinnych zajęć dla osób starszych będących w wieku emerytalnym zamieszkujących tereny województwa kujawsko - pomorskiego;
- "Obserwacje ornitologiczne?
- "Tajemnicze organizmy Lesne - grzyby?

Finansowanie

Projekt sfinansowano ze środków  Województwa Kujawsko - Pomorskiego