Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie awifauny na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Termin realizacji: styczeń-grudzień 2015r.

Beneficjenci:
-    grupy zorganizowane dzieci i młodzieży oraz mieszkańców z województwa kujawsko - pomorskiego,
-    nauczyciele ze szkół województwa kujawsko - pomorskiego
-    mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, Torunia i okolic,turyści,

Działania projektu:
- organizacja warsztatów- zajęć dla 100 grup zorganizowanych dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego, 
- opracowanie i wydanie materiałów edukacyjno-informacyjnych,
- organizacja 4 spotkań otwartych dla mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego,
- utworzenie ścieżki edukacyjnej pn. "Ptaki Barbarki? na terenie Osady Leśnej na Barbarce
- organizacja 1 szkolenia dla nauczycieli (wrzesień 2015r.),
- organizacja konkursów fotograficznego i na komiks,
- prowadzenie strony internetowej dotyczącej ornitofauny woj. kujawsko-pomorskiego.

Strona internetowa: www.szkoly.ekomultikonkurs.pl

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu