Kolorowa jesień

Termin realizacji projektu: 1.04.2015 r. do 31.12.2015 r.

Cele projektu:

Realizacja zadania polega na integracji i aktywizacji społecznej seniorów poprzez zorganizowanie niekomercyjnego, bezpłatnego cyklu warsztatów przyrodniczych i artystycznych na terenie Barbarki.

Beneficjenci:

Adresatami projektu są osoby starsze tj. osoby w wieku emerytalnym czyli powyżej 60 roku życia; zarówno kobiety jak i mężczyźni zamieszkujący teren Gminy Miasta Toruń.

Działania projektu:

W ramach zadania przeprowadzone zostaną 3 czterogodzinne warsztaty;

,,Rośliny zielne oraz zioła? - maj 2015 r.

"Tajemnicze organizmy leśne - grzyby? - wrzesień 2015 r.

"Pomóżmy ptakom przetrwać zimę? - grudzień 2015 r. 

a także przy budynku Leśniczówki założony zostanie ogródek ziołowy.

 
Finansowanie:

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Toruń.