Plener malarski

Termin realizacji projektu: 4 maja do 31 sierpnia 2015 r.

 Cele projektu:

-  rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

- propagowanie europejskich wartości i dziedzictwa kulturalnego,

- wzbogacenie oferty kulturalnej i artystycznej skierowanej do mieszkańców Torunia, 

- zapoznanie mieszkańców Torunia z twórczością współczesnych artystów z kraju i z zagranicy,

- upowszechnienie inicjatyw mających na celu promocję oraz popularyzację sztuki,

- otworzenie mieszkańców Torunia na czynne uczestnictwo w projektach artystyczno - kulturalnych z udziałem artystów spoza Polski,

Działania:

1. Organizacja międzynarodowego pleneru malarskiego w dniach 29 czerwca - 8 lipca 2015 r.

2. Organizacja imprezy plenerowej pleneru malarskiego pn. "Malownicza Barbarka? na terenie Osady Leśnej na Barbarce w dniu 5 lipca 2015 r.

3. Organizacja wystawy prac artystów plastyków w dniu  8 lipca 2015 r. w budynku Dworku

 

Adresaci projektu:

-         artyści z Polski i z zagranicy

-         mieszkańcy Torunia - łącznie około 200 os.

Finansowanie:
Projekt sfinansowano ze środków Miasta Toruń