Człowiek, środowisko, integracja. Grzybobranie na polanie

Termin realizacji projektu: od  3 sierpnia  do 31 grudnia 2015 r.

Cele projektu:

- rozwijanie zamiłowań przyrodniczych oraz wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego,

- wyrobienie wśród społeczeństwa prawidłowych postaw wobec zasobów przyrody żywej i nieożywionej,

- zwiększenie poziomu zaangażowania społecznego w sprawy ochrony środowiska przyrodniczego,

- zdobywanie nowych informacji,

- poszerzenie posiadanej wiedzy a tym samym podniesienie  świadomości ekologicznej uczestników bez względu na ich wiek,

- podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców Torunia,

- zaszczepienie młodym ludziom poczucia współodpowiedzialności za najbliższe środowisko, rozwijanie poczucia przynależności do własnej ziemi, regionu i ojczyzny,

- zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania zrównoważonego środowiska.

Działania:

- organizacja imprezy plenerowej (piknik edukacyjny) pn. "Grzybobranie na polanie? w dniu 27 września 2015 roku na terenie Osady Leśnej Barbarka

Beneficjenci:

- dzieci, młodzież oraz dorośli zamieszkujący teren Gminy miasta Toruń,

Finansowanie:
Projekt sfinansowano ze środków Miasta Toruń