Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży (finansowanie Miasto Toruń)

Czas trwania: styczeń-grudzień 2017

Cel:

 • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,
 • wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego oraz poziomu odpowiedzialności indywidualnej w obszarze ochrony środowiska,
 • przybliżenie dzieciom i młodzieży oraz społecznościom lokalnym działań sprzyjających ochronie środowiska, poprawie warunków życia mieszkańców, 
 • popularyzacja przyrody województwa kujawsko - pomorskiego i jej różnorodności biologicznej,
 • poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej,
 • kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego,
 • promocja obszarów chronionych pod względem ochrony zasobów genowych gatunków,
 • promocja atrakcji przyrodniczych i kulturowych województwa kujawsko - pomorskiego,,
 • promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju,

Beneficjenci: dzieci i młodzież ze szkół z terenu Gminy Miasta Toruń,

Działania projektu:

 • organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży ,
 • organizacja imprezy plenerowej pn. "Grzybobranie na polanie"
 • organizacja konkursu na komiks pn. "Chrońmy powietrze - przeciwdziałajmy niskiej emisji"
 • organizacja konkursu fotograficznego pn. "Drzewo i jego tajemnice"
 • organizacja i prowadzenie stanowiska  edukacyjnego podczas eventów w Gminie Miasta Toruń pn " Chrońmy powietrze - przeciwdziałajmy niskiej emisji"
 • organizacja warsztatów wyjazdowych pn. "ABC Ornitologii? na terenie pięciu placówek  oświatowych w Gminie Miasta Toruń,

Finansowanie: Projekt sfinansowano ze środków Miasta Toruń