Chrońmy powietrze - przeciwdziałajmy niskiej emisji.Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.

Czas trwania: styczeń-grudzień 2017

Cel:


 • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa województwa kujawsko - pomorskiego w zakresie tematu "niskiej emisji?, w tym wyeliminowanie działań sprzyjających powstawaniu "niskiej emisji?,
 • uświadomienie ludziom zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z użytkowania niskosprawnych lokalnych przestarzałych palenisk węglowych i lokalnych ciepłowni, spalania najgorszych gatunków węgla i odpadów nieprzystosowanych do tego w paleniskach,
 • zmiana mentalności ludzi i ich negatywnych przyzwyczajeń,
 • zachęcenie ludzi do wymiany pieców na energooszczędne i emitujące mniej zanieczyszczeń,
 • wskazanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza,
 • poprawa jakości powietrza na terenach cennych turystycznie,
 • pokazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z ograniczenia niskiej emisji,
 • kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego,
 • promocja atrakcji przyrodniczych i kulturowych województwa kujawsko


Beneficjenci:
 dzieci i młodzież ze szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,

Działania projektu:

 • organizacja 50 trzygodzinnych warsztatów dla dzieci i młodzieży
 • organizacja 10 warsztatów wyjazdowych w placówkach oświatowych ze stanowiskiem "Chrońmy powietrze- przeciwdziałajmy niskiej emisji"
 • organizacja konkursu na komiks dla szkół pn "Chrońmy powietrze - przeciwdziałajmy niskiej emisji"


Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu