IX edycja projektu pn. "Plener malarski?

Termin realizacji projektu: od 2 maja do 31 sierpnia 2017 r.
 

Cele projektu:

 • działanie na rzecz integracji europejskiej,
 • rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • propagowanie europejskich wartości i dziedzictwa kulturalnego,
 • wzbogacenie oferty kulturalnej i artystycznej skierowanej do mieszkańców Torunia,  
 • zapoznanie mieszkańców Torunia z twórczością współczesnych artystów z kraju i z zagranicy,
 • upowszechnienie inicjatyw mających na celu promocję oraz popularyzację sztuki,
 • otworzenie mieszkańców Torunia na czynne uczestnictwo w projektach artystyczno - kulturalnych z udziałem artystów spoza Polski,
 • szeroko pojęta promocja miasta Torunia.

Beneficjenci:

 • artyści z Polski i z zagranicy
 • mieszkańcy Torunia

Działania:

 • Organizacja międzynarodowego pleneru malarskiego w dniach od 3 do 13 lipca 2017 r.
 • Organizacja imprezy plenerowej dla mieszkańców Torunia - pleneru malarskiego pn. "Malownicza Barbarka? na terenie Osady Leśnej na Barbarce w dniu 9 lipca 2017 r.
 • Organizacja wystawy prac artystów plastyków w dniu  12 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej w budynku Dworku na terenie Osady Leśnej na Barbarce.

Finansowanie:
Projekt sfinansowano ze środków Miasta Toruń