Razem na Barbarce - integracja osób niepłenosprawnych

Termin realizacji projektu: 1 kwiecień - 31 grudzień 2017 r.

Cele projektu: 

  • integracja osób niepełnosprawnych między sobą oraz z osobami pełnosprawnymi
  • umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym uczestnictwa w specjalnie przygotowanych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości warsztatach
  • organizacja pikniku plenerowego i pobytu na zielonej szkole   
  • podniesienie świadomości ekologicznej i wiedzy przyrodniczej osób niepełnosprawnych.

Beneficjenci:

  •  uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu, 300 osób, członkowie ich rodzin

Działania:

  • Dostosowanie oferty Szkoły Leśnej do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Realizacja 8 warsztatów o tematyce przyrodniczo-artystycznej
  • Organizacja pikniku na Barbarce
  • Organizacja dwóch wyjazdów w formie zielonej szkoły pn. ,,Zielonosprawni? dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.

 Finansowanie:

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Toruń