Edukacja ekologiczna w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 2017

Termin realizacji projektu: 1 kwiecień - 31 grudzień 2017 r.

Cele projektu: 
Ogólnym celem zadania jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie opieki nad zwierzętami, uwrażliwienie na ich los oraz poprawa poziomu aktywności jednostek i grup społecznych we właściwej opiece nad zwierzętami i niesieniu pomocy bezdomnym zwierzętom.
Cele szczegółowe, które  zadanie pomoże zrealizować u uczniów:

  • zwiększenie poczucia odpowiedzialności za los zwierząt,
  • wzbudzenie chęci niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom,
  • zdobycie podstawowych informacji pozwalających na prawidłową opiekę nad zwierzęciem,
  • zapoznanie z rzeczywistymi potrzebami zwierząt domowych,
  • poznanie zasad właściwego zachowania się w stosunku do zwierząt,
  • zapoznanie z prawami zwierząt

Zadanie przyczyni się również do promocji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, a tym samym wpłynie na liczbę adoptowanych z niego zwierząt.

Działania:

  • Realizacja zajęć edukacyjnych w 10 placówkach oświatowych
  • Realizacja zajęć w schronisku dla zwierząt (30 grup)

Finansowanie:

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Toruń