Człowiek, środowisko, integracja. Ekowakacje na Barbarce

Termin realizacji projektu: 1 maja - 30 wrzesień 2017

Cele projektu:

 • organizacja czasu wolnego dzieci przy jednoczesnym rozwoju działalności edukacyjnej i wychowawczej, poprzez udział dzieci w półkoloniach,
 • podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej uczestników projektu poprzez organizację warsztatów edukacyjnych w terenie połączonych z warsztatami artystycznymi, w czasie których wykorzystywane będą materiały ekologiczne,
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowań przyrodniczych oraz wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego, poprzez prowadzenie warsztatów w atrakcyjnym przyrodniczo terenie jakim jest Osada Leśna Barbarka oraz otaczający ją las,
 •  krzewienie wśród beneficjentów projektu szacunku do otaczającej nas przyrody i postaw zgodnych z zasadami ekologii,  poprzez wskazanie właściwego zachowania w terenie, co wyrobi wśród uczestników projektu prawidłowe postawy wobec zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej.
 • promocja terenowej edukacji przyrodniczej na obszarze Szkoły Leśnej na Barbarce, która od lat stanowi centrum edukacji ekologicznej w województwie kujawsko-pomorskim,
 • otworzenie dzieci i młodzieży na nowe formy organizacji czasu wolnego, poprzez wskazanie sposobów jak można atrakcyjne, aktywnie i twórczo wykorzystać czas pozaszkolny,
 • zaangażowania dzieci i młodzieży w sprawy ochrony środowiska naturalnego,
 • nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni wśród dzieci i młodzieży, poprzez uczestnictwo w półkoloniach, grach i zabawach zespołowych,
 •  propagowanie idei umiejętności zorganizowania i wykorzystania czasu wolnego,
 •  popularyzowanie i zachęcenie do spędzania rodzin do wspólnego spędzania wolnego poprzez organizacje spotkań integracyjnych na Barbarce i turniejów rodzinnych,
 • nawiązanie nowych znajomości między rodzinami i  i wymiana ich doświadczeń zwianych w wychowywaniem dzieci w rodzinach wielodzietnych.


Beneficjenci:

 •  30 dzieci w wieku szkoły podstawowej mieszkające na terenie Gminy Miasta Toruń i pochodzące z rodzin wielodzietnych mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci

Działania:

 •  organizacja trzech  6 dniowych turnusów półkolonii dla dzieci zakończonych turniejem rodzinnym.


-          I turnus 3-8 lipca 2017 r.

-          II turnus 10-15 lipca 2017 r.

-          III turnus 17-22 lipca 2017 r.

-          IV turnus 24-29 lipca 2017 r.


Załączniki do pobrania:

ogłoszenie o półkoloniach wraz z harmonogramem - kliknij tutaj

karta zgłoszenia udziału w półkolonii- kliknij tutaj


Finansowanie:

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Toruń.