EKOenergy

Projekt realizowany przez Fińskie Stowarzyszenie Przyrody  w ramach projektu Erasmus +, organizacja wysyłająca wolontariuszkę: Stowarzyszenie "Tilia?

Termin realizacji projektu: wrzesień 2016 - wrzesień 2017

Czym jest projekt EKOenergy?:  Jest to sieć organizacji pozarządowych z ponad 30 krajów. Promuje odnawialne źródła energii i walkę z ze zmianami klimatycznymi. EKOenergy akceptuje energię odnawialną z następujących źródeł:
-    energia wiatru, promieniowania słonecznego i geotermalną
-    energia wodna
-    energia biomasy
Ekoetykieta to narzędzie, na podstawie którego energię odnawialną spełniającą ścisłe kryteria, organizacja certyfikuje jako EKOenergy. Za każdą sprzedaną Mwh, minimum 0,10? trafia do Funduszu Klimatycznego EKOenergy, z  którego finansuje kolejne projekty z zakresu energii odnawialnej.

Erasmus +: Stowarzyszenie "Tilia? jest organizacją wysyłającą wolontariuszkę do Helsinek, gdzie realizuje zadania w ramach rozwoju sieci EKOenergy, prace jakie wykonuje to:

-  tłumaczenia z  tekstów języka angielskiego, polskiego i francuskiego
- prowadzenie konta organizacji na Facebook??u i Instagramie 
- projektowanie materiałów promocyjnych
 - kontakt z potencjalnymi partnerami i konsumentami w Polsce i na świecie
 - organizacja eventów, m.in. Save Pond Hockey - udział w kampanii Protect Our Winters