X edycja projektu pn. "Plener malarski"

Termin realizacji projektu: od 2 maja do 31 sierpnia 2018 r.
 Cele projektu: 
-  działanie na rzecz integracji europejskiej,
- rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 
- propagowanie europejskich wartości i dziedzictwa kulturalnego,
- wzbogacenie oferty kulturalnej i artystycznej skierowanej do mieszkańców Torunia, 
- wzmocnienie strefy kulturalnej Torunia,
- szeroko pojęta promocja miasta Torunia,
- upowszechnienie inicjatyw mających na celu promocję oraz popularyzację sztuki,
- zapoznanie mieszkańców Torunia z twórczością współczesnych artystów z kraju i z zagranicy, 
- otworzenie mieszkańców Torunia na czynne uczestnictwo w projektach artystyczno – kulturalnych z udziałem artystów spoza Polski.

Adresaci projektu:
•    artyści z Polski i z zagranicy
•    mieszkańcy Torunia
Działania: 
1. Organizacja międzynarodowego pleneru malarskiego w dniach od 25 czerwca do 5 lipca 2018 r. dla 20 artystów plastyków z kraju i z zagranicy.
2. Organizacja imprezy plenerowej pn.” Malownicza Barbarka” w dniu 1 lipca 2018 r.
3. Organizacja wystawy prac artystów plastyków – uczestników pleneru w dniu 4 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej w budynku Dworku.
4. Wydanie jubileuszowego katalogu w którym zawarte zostaną podstawowe wiadomości o uczestnikach tegorocznej edycji pleneru oraz o ich dorobku artystycznym, jak również krótkie podsumowanie dotychczasowych edycji.

Finansowanie:

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń
Dofinansowano ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego