Chrońmy powietrze - przeciwdziałajmy niskiej emisji. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

Termin realizacji projektu: kwiecień-listopad 2019

Cele projektu:

•    podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,
•    wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego oraz poziomu odpowiedzialności indywidualnej w obszarze ochrony środowiska,
•    przybliżenie dzieciom i młodzieży oraz społecznościom lokalnym działań sprzyjających ochronie środowiska, poprawie warunków życia mieszkańców, w tym promocja działań dotyczących ograniczenia niskiej emisji,
•    prezentacja 17 celów Zrównoważonego Rozwoju,
•    prezentacja Agendy 2030,
•    prezentacja wyników szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach,
•    zapoznanie z kluczowymi tematami dotyczącymi rozwoju nowoczesnych technologii przyjaznych klimatowi, wspomaganie dążenia do neutralności klimatycznej dzięki pochłanianiu CO2 przez lasy i grunty, czy poprzez zarządzanie gospodarką wodną oraz sprawiedliwa i solidarną transformację społeczno-gospodarczą regionów przemysłowych,
•    prezentacja pakietu klimatycznego wdrażającego Porozumienie paryskie z 2015r.,
•    poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej,
•    kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców gminy,
•    wskazanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza,
•     promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju,
•    zmiana mentalności ludzi i ich negatywnych przyzwyczajeń,
•    poprawa jakości powietrza na terenach cennych turystycznie,
•     pokazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z ograniczenia niskiej emisji,
•     promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju,

Beneficjenci:
dzieci i młodzież ze szkół z placówek oświatowych Powiatu Toruńskiego Toruń,

Działania projektu:
•    organizacja 3 wyjazdów edukacyjnych do placówek oświatowych z terenu Powiatu Toruńskiego pn. „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji”,

Finansowanie: Projekt dofinansowano ze środków Powiatu Toruńskiego