„Artystyczny korowód” – plener malarski dla osób w wieku 65+ zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Finansowanie: 
Wartość projektu: 29 090,00 zł
Wkład finansowy Funduszy Europejskich: 27 390,00 zł

Termin realizacji projektu: kwiecień - wrzesień 2019 r.

Cele projektu:

 • wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej poprzez organizację 2 pięciodniowych plenerów na Barbarce w tym, zajęć: artystycznych, sportowych a także ogólnorozwojowych podnoszących świadomość i samopoczucie osób w wieku 65+ zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym z obszaru LSR na terenie Gminy Miasta Torunia,
 • rozwój społeczny a także wzrost świadomości społecznej uczestników,
 • zmniejszenie rozmiarów zjawiska wykluczenia społecznego,
 • aktywizacja i integracja społeczna osób starszych,
 • umocnienie solidarności wewnątrzpokoleniowej,
 • ograniczenie procesu singularyzacji starości oraz marginalizacji seniorów w życiu codziennym,
 • promocja ekologicznego i zdrowego trybu życia,
 • wzrost aktywności dostosowanej do wieku uczestników,
 • oderwanie od codziennych problemów i trosk, nawiązanie nowych znajomości,
 • poprawienie manualnych zdolności, które z wiekiem stają się coraz gorsze,
 • atrakcyjne spędzanie czasu wolnego poza domem,


Beneficjenci: 
20 osób  (w wieku 65 +) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR na terenie Gminy Miasta Toruń, po 10 osób w każdym z 2 pięciodniowych plenerów

Działania (efekty) projektu:

 • organizacja dwóch 5 dniowych plenerów od poniedziałku do piątku dla 10 osób każdy

  (łącznie 20 osób: 15 K, 5 M)

 • organizacja i przeprowadzenie: 40 h warsztatów plastycznych, 32 h warsztatów ogólnorozwojowych, 30 h z psychologiem.


Terminarz:

 • rekrutacja uczestników:  maj – czerwiec 2019 r.
 • 1 plener od 15 do 19.07.2019 r.
 • 2 plener od 22 do 26.07.2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne: