Działajmy razem - Ekowakacje na Barbarce

Finansowanie:

 • Wartość projektu: 23 430,00 zł
 • Wkład finansowy Funduszy Europejskich: 21 630,00  zł

 

 Termin realizacji projektu: kwiecień - wrzesień 2019 r.

Cele projektu:

 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży przy jednoczesnym  rozwoju działalności edukacyjnej, społecznej i integracyjnej dla 20 dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR na terenie Gminy Miasto Toruń,
 • nawiązanie przez uczestników projektu nowych znajomości i integracja z grupą rówieśników,
 • poznanie przez uczestników sposobów jak aktywnie i twórczo spędzać czasu pozaszkolny,,
 • zachęcenie rodzin do wspólnego spędzania czasu
 • popularyzacja aktywnego międzypokoleniowego spędzania czasu wolnego,
 • budowanie więzi między pokoleniowych wśród rodzin,
 • zwiększenie świadomości ekologicznej  uczestników projektów i członków ich rodzin

Beneficjenci:

 • 20 osób  (w wieku 7-13 lat) pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru  LSR na terenie Gminy Miasta Toruń, po 10 osób w każdym z  turnusów

Działania (efekty) projektu:

 • organizacja dwóch sześciodniowych turnusów półkolonii - w każdym turnusie od poniedziałku do piątku 40 godzin opieki nad 10-tką dzieci ( godz 8.00-16.00), w tym 70 godzin warsztatów edukacyjne, plastyczne i sportowe oraz w soboty trzygodzinne spotkanie integracyjne dla  uczestników półkolonii i ich rodzin( godz 15.00-18.00)

Terminarz:

 • rekrutacja uczestników:  maj – czerwiec 2019 r.
 • 1 turnus półkolonii - czas trwania 24-29 czerwca 2019 r.
 • 2 turnus półkolonii czas trwania 1-6 lipca 2019r.

Dokumenty rekrutacyjne: