Sprawny uczeń - sprawny lider ekologii

Finansowanie:

  • Wartość projektu: 23740,00  zł
  • Wkład finansowy Funduszy Europejskich: 21990,00 zł

Termin realizacji projektu: styczeń – czerwiec 2019 r.

Cele projektu:

  • wzrost działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej 15 małoletnich osób niepełnosprawnych
  • rozwijanie kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych
  • budowanie zespołu oraz rozwijanie poczucia własnej wartości wśród osób niepełnosprawnych
  • zwiększenie świadomości ekologicznej obywateli

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne w wieku szkolnym z orzeczeniem o niepełnosprawności (15 osób)

Działania (efekty)  projektu:

  • trzydniowy cykl warsztatów pn. ,,Lider ekologii”
  • cykl spotkań jednodniowych 8 spotkań w terminie marzec- czerwiec
  • spotkanie podsumowującym projekt – integracyjne ognisko na Barbarce z udziałem rodziców i opiekunów w czerwcu

Dokumenty rekrutacyjne: