Razem działajmy i Barbarkę poznajmy

Termin realizacji projektu: od 2 maja do 30 listopada 2019 r.

Cele projektu: 
•    organizacja wydarzenia turystycznego - rajdu pieszego dla dzieci i młodzieży,
•    propagowanie i organizowanie aktywnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,
•    rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i dorosłych,
•    popularyzacja i promocja terenów rekreacyjno- wypoczynkowych Osady Leśnej Barbarka ,
•    popularyzacja i promocja ścieżek edukacyjno- turystycznych okolic Barbarki,
•    wspomaganie rozwoju i promocja szlaków turystycznych w zakresie aktywnej ekoturystyki,
•    promocja indywidualnej i zbiorowej turystyki aktywnej o tematyce ekologicznej
•    popularyzacja ekologicznego i zdrowego trybu życia,
•    propagowanie idei umiejętności zorganizowania i aktywnego wykorzystania czasu wolnego,
•    nawiązywanie rodzinnych więzi między pokoleniowych
•    nawiązywanie nowych znajomości przyjaźni i znajomości
•    krzewienie wśród uczestników projektu szacunku do otaczającej nas przyrody i postaw zgodnych z zasadami ekologii
•    poprzez wskazanie właściwego zachowania się w terenie,
•    podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej uczestników projektu.

Adresaci projektu: 
•    ok. 60 uczniów z placówek oświatowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  w wieku od 6 do 18 lat, w przypadku osób z niepełnosprawnościami do 21 lat (3 zespoły/klasy)

Działania: 
•    organizacja w okresie wrzesień – październik 2019 r.  jednodniowego pięciogodzinnego wydarzenia – rajdu pieszego w formie marszu na orientację w lesie otaczającym Osadę Leśną Barbarka.

Finansowanie: Dofinansowano ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego