Człowiek, środowisko, integracja. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

Termin realizacji projektu: styczeń - grudzień 2019
Cele projektu:

- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży przy jednoczesnym rozwoju działalności edukacyjnej i wychowawczej,

- podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej uczestników projektu poprzez organizację warsztatów edukacyjnych w terenie połączonych z elementami warsztatów artystycznych.

Działania:

- organizacja specjalistycznych warsztatów edukacyjnych połączonych z elementami artystycznymi dla dzieci i młodzieży z Gminy miasta Toruń w okresie ferii zimowych, letnich wakacji oraz w okresie przedświątecznym

 12 - 4 godzinnych warsztatów (4 x 45 min.; 90 godz. lekcyjnych) wraz z ogniskiem , 12 grup (1 grupa min. 15 osób, łącznie min. 180 uczestników).

Beneficjenci:

- grupy zorganizowane z placówek oświatowych, ośrodków, stowarzyszeń i fundacji, półkolonii organizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń, a także osoby indywidualne.

Finansowanie:
Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń.