Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje projekt dotyczący edukacji ekologicznej na terenie Gminy Miasta Toruń. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.

Opis zadania:
•    realizacja warsztatów i szkoleń promujących postawy ekologiczne przyczyniające się do ochrony środowiska, prowadzonych na terenie miasta Torunia dla co najmniej 2.000 mieszkańców miasta, dostępnych również dla osób z niepełnosprawnościami;
•    organizacja konkursów i akcji edukacyjnych propagujących wiedzę ekologiczną dla co najmniej 2.000 osób;
•    organizacja w szkołach z zakresu zmian klimatu i korzyści ograniczenia niskiej emisji, oszczędnego korzystania z wody i energii dla co najmniej 2.000 uczniów i młodzieży toruńskich szkół;

Cel: promowanie wiedzy i postaw ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przyczyniających się do ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Miasta Toruń, a także wspieranie aktywności społeczności lokalnych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, w  tym szczególnie adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza i niskiej emisji, oszczędzania energii i wody.

Dla kogo: mieszkańcy Gminy Miasta Toruń

Kiedy: luty 2020-grudzień 2020

Co:
•    100 dwugodzinnych warsztatów o tematyce służącej kształtowaniu postaw proekologicznych oraz szerzeniu wiedzy na temat zmian klimatu dla uczniów toruńskich placówek oświatowych oraz 6 warsztatów dla mieszkańców Torunia służących aktywizacji społecznej i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w obszarze działań adaptacyjnych do zmian klimatu i kształtowania postaw proekologicznych


•    konkurs plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Chrońmy powietrze przeciwdziałajmy niskiej emisji”
•    konkurs internetowy dla mieszkańców Torunia, dzieci, młodzieży i dorosłych pn. „Zielony Toruń”


•    akcja pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń 2020” skierowana do mieszkańców Torunia we współpracy z Nadleśnictwem Toruń tj. organizację i przeprowadzenie czterogodzinnej akcji edukacyjnej pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” w Osadzie Leśnej Barbarka połączonej z przekazywaniem około 1500 sadzonek drzewek leśnych mieszkańców Torunia, sadzeniem drzewek na Barbarce i warsztatami edukacyjnymi dotyczącymi roli drzew w oczyszczaniu powietrza, a także akcji edukacyjna pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń w 15 toruńskich placówek oświatowych

zaproszenie do udziału w akcji- kliknij tutaj

ulotka edukacyjna - kliknij tutaj

prezentacja z zadaniami aktywizującymi dla uczniów - kliknij tutaj

link do zabawy edukacyjnej z upominkami  quizu on -line- kliknij tutaj


•    akcja z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska pn. „Land Art – dla ziemi dla klimatu” dla uczniów toruńskich szkół i mieszkańcy Torunia
•    akcja ekologiczna pn. „Ocal planetę - zmniejsz swój ślad ekologiczny” dla mieszkańców Torunia

raport z akcji "Ocal planetę - zmniejsz swój ślad ekologiczny - kliknij tutaj


•    akcja pn. "Las dla ludzi, ludzie dla lasu" dla mieszkańców Torunia
•    akcja ekologiczna pn. „Zmień swój styl życia – żyj zgodnie z zasadą zero waste” dla mieszkańców Torunia
•    akcja edukacyjna pn. „Niska emisja-palący problem” dla mieszkańców Torunia
•    100 lekcji po 2 godz. lekcyjne ( 2 x 45 min.) w toruńskich szkołach z zakresu zmian klimatu

Tytuł projektu: Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń

Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń