Niska emisja - palący problem. Organizacja eventu dla mieszkańców dzielnicy Stare Miasto

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje projekt dotyczący ochrony powietrza na terenie Gminy Miasta Toruń. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.

Opis zadania:
•    organizacja wydarzenia otwartego dla mieszańców Torunia przybliżającego dzieciom i młodzieży i dorosłym działań sprzyjających ochronie środowiska, poprawie warunków życia mieszkańców i promującego działań dotyczących ograniczenia niskiej emisji

Cel: stworzenie warunków do wspólnego –rodzinnego spędzania czasu z możliwością poznania zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców

Dla kogo: mieszkańcy Gminy Miasta Toruń

Kiedy: kwiecień 2020-październik 2020

Co:  1 event na terenie dzielnicy Stare Miasto

Tytuł projektu: Niska emisja-palący problem. Organizacja eventu dla mieszkańców dzielnicy Stare Miasto

Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń