Drzewo w krajobrazie

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje projekt popularyzujący  wiedze na temat krajobrazu i roli drzew w krajobrazie . Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.

Opis zadania:

  • organizacja edukacyjnego "spaceru krajobrazowego" z ekspertem połączonego z konkursem na terenie miasta Toruń
  • organizacja spotkania otwartego dla mieszkańców na Barbarce- Drzewo w krajobrazie - spotkanie przy olszy
  • organizacja konkursu pn. "Poznaj wartość swojego drzewa"

Załączniki:

Regulamin konkursu - kliknij tutaj

Karta zgłoszenia do konkursu plik PDF - kliknij tutaj

Karta zgłoszenia do konkursu plik WORD - kliknij tutaj

Wyniki. Decyzją jury laureatami konkursu zostały:

Oliwia Turowska - nagroda kamerka GO Pro 7

Joanna Cendrowska - nagroda oczyszczacz powietrza firmy Philips

Joanna Surma- Kucharska - nagroda oczyszczacz powietrza firmy Philips

Zobacz mapę z lokalizacją drzew zgłoszonych przez naszych uczestników w naszym konkursie  - kliknij tutaj

 

Cel: zwiększenie świadomości ekologicznej na temat krajobrazu miejskiego, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcje jakie pełni, kultywowanie tradycji czy występujących zagrożeń oraz roli drzew w krajobrazie 

 

Dla kogo: mieszkańcy Gminy Miasta Toruń

Kiedy: od 12 października do 30 października 2020

Tytuł projektu: Drzewo w krajobrazie

Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń