Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje projekt dotyczący edukacji ekologicznej na terenie Gminy Miasta Toruń. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.

Opis zadania:
•    realizacja warsztatów i szkoleń promujących postawy ekologiczne przyczyniające się do ochrony środowiska, prowadzonych na terenie miasta Torunia dla co najmniej 2.075 mieszkańców miasta, dostępnych również dla osób z niepełnosprawnościami;
•    organizacja akcji edukacyjnych propagujących wiedzę ekologiczną dla co najmniej 1300 osób;
•    organizacja w szkołach z zakresu zmian klimatu i korzyści ograniczenia niskiej emisji, oszczędnego korzystania z wody i energii dla co najmniej 2000 uczniów i młodzieży toruńskich szkół;

Cel: promowanie wiedzy i postaw ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przyczyniających się do ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Miasta Toruń, a także wspieranie aktywności społeczności lokalnych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, w  tym szczególnie adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza i niskiej emisji, oszczędzania energii i wody.

Dla kogo: mieszkańcy Gminy Miasta Toruń

Kiedy: luty 2021-grudzień 2021

Co:
•    100 dwugodzinnych warsztatów o tematyce służącej kształtowaniu postaw proekologicznych oraz szerzeniu wiedzy na temat zmian klimatu dla uczniów toruńskich placówek oświatowych oraz 5 warsztatów dla mieszkańców Torunia służących aktywizacji społecznej i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w obszarze działań adaptacyjnych do zmian klimatu i kształtowania postaw proekologicznych

  •  akcja pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń 2021” skierowana do mieszkańców Torunia we współpracy z Nadleśnictwem Toruń tj. organizację i przeprowadzenie czterogodzinnej akcji edukacyjnej pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” w Osadzie Leśnej Barbarka połączonej z przekazywaniem około 1500 sadzonek drzewek leśnych mieszkańców Torunia, sadzeniem drzewek na Barbarce i warsztatami edukacyjnymi dotyczącymi roli drzew w oczyszczaniu powietrza, a także akcji edukacyjna pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń w 15 toruńskich placówek oświatowych
    •    akcja pn. "Las dla ludzi, ludzie dla lasu" dla mieszkańców Torunia
    •    akcja edukacyjna pn. „Niska emisja-palący problem” dla mieszkańców Torunia
    •    100 lekcji po 2 godz. lekcyjne ( 2 x 45 min.) w toruńskich szkołach z zakresu zmian klimatu

Tytuł projektu: Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń

Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń