Razem dla przyrody, dla klimatu, dla zdrowia

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje popularyzujący kulturę fizyczną i masową rekreację na terenie Gminy Miasta Toruń. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.

Opis zadania:  przedsięwzięcie z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży połączonej z działalnością edukacyjną w zakresie przyrodniczo - ekologicznym - otwarte eventy oraz ekologiczne warsztaty plastyczne i muzyczne

Cel:  rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży oraz popularyzacji ekologii w szczególności w kontekście zmian klimatu i zdrowego stylu życia poprzez organizację aktywizujących i motywujących warsztatów zespołowych oraz spotkań plenerowych

Dla kogo: dzieci i młodzież z terenu  Gminy Miasta Toruń

Kiedy: 28 czerwca 2021 -  31 października 2021

Co:
•   2 otwarte eventy edukacyjne, każdy dla ok. 20 dzieci (łącznie ok. 40 osób), którzy wezmą udział w podchodach na terenie barbarkowego lasu oraz szeregu zadań edukacyjnych i plastycznych

  •  4 warsztatów 4 godzinne, każdy dla ok ok. 10 os. (łącznie 40 os. ) sprzyjające pracy w grupie i kontaktom rówieśniczym z wyborem 2 tematów: ,,O czym szumią wierzby, czyli warsztaty budowania dźwiękowych rzeźb w lesie", "O Land Arcie, czyli warsztaty plastyczne o sztuce Ziemi".

Tytuł projektu: Razem dla przyrody, dla klimatu, dla zdrowia

Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń