Ograniczaj segreguj, odzyskuj - Toruń wie jak postępować z odpadami

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje projekt dotyczący edukacji ekologicznej na terenie Gminy Miasta Toruń. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.


Opis zadania:
•  przygotowanie i emisja materiałów audiowizualnych (edukacyjno – informacyjnych) dotyczących
właściwej gospodarki odpadami komunalnymi w mediach lokalnych dla mieszkańców Torunia
- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów lub szkoleń w zakresie przygotowania zużytych
produktów do ponownego użycia dla różnych grup wiekowych odbiorców, dostępnych również dla osób z niepełnosprawnościami
- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów promujących wykorzystanie kompostowników
przydomowych w zabudowie jednorodzinnej
- przygotowanie i przekazanie mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej, deklarujących
kompostowanie bioodpadów, informacji i porad na temat właściwego prowadzenia procesu
kompostowania.
- przygotowanie i organizację kursu e-learningowego dotyczącego obowiązków właścicieli
nieruchomości wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie dla
min. 50 mieszkańców Torunia

Cel: celem zadania jest upowszechnianie i podnoszenie stanu wiedzy mieszkańców miasta na temat właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym zwłaszcza zasad ich prawidłowej segregacji i przygotowania do odbioru oraz promowanie właściwych postaw ekologicznych wśród mieszkańców Torunia związanych z zapobieganiem powstawaniu odpadów i ograniczaniu ich ilości.

Dla kogo: mieszkańcy Gminy Miasta Toruń

Kiedy: 10 luty 2022- 31 grudzień 2022

Co:

 1) działania edukacyjno - informacyjne w mediach dotyczące właściwej gospodarki odpadami dla mieszkańców Torunia w mediach społecznościowych oraz lokalnej rozgłośni radiowej (ok
98.000 internetowych i radiowych odbiorców)

  • 120 postów na faceboooku pn Kawiarenka Naprawcza Strajnia
  • 84 emisje dwóch spotów radiowych w lokalnej rozgłośni radiowej
  • 2 filmy informacyjno - edukacyjne max 5 minutowe zamieszczone na kanale You Tube Stowarzyszenia Tilia

2) 10 czterogodzinnych warsztatów lub szkoleń w zakresie przygotowania zużytych produktów do ponownego użycia dla różnych grup wiekowych mieszkańców Torunia ( łącznie 120 uczestników)

3) czterogodzinne warsztaty promujących wykorzystanie kompostowników przydomowych w zabudowie jednorodzinnej dla mieszkańców Torunia (15 uczestników)

4) ulotka informacyjno-edukacyjna (150 szt.) dla  mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej, deklarujących kompostowanie bioodpadów, informacji i porad na temat właściwego prowadzenia procesu kompostowania.

5) kurs e-learaningowy dotyczący obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie dla mieszkańców Torunia (m.in 50 uczestników kursu)

Tytuł projektu: Ograniczaj segreguj, odzyskuj - Toruń wie jak postępować z odpadami
Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń