Stop zmianom klimatu

 Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje projekt dotyczący zmian klimatu i zagrożeń z tym związanych  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.

Opis zadania:
•    60 dwugodzinnych warsztatów dla uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych lub szkół ponadpodstawowych 
•    5 warsztatów pięciogodzinnych dla uczniów z klas VII-VIII szkół podstawowych lub ponadpodstawowych

Cel: Celem zadania jest promowanie wiedzy i postaw ekologicznych wśród młodzieży przyczyniających się do wspierania aktywności społeczności lokalnych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, w tym adaptacji i mitygacji do zmian klimatu i przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza i niskiej emisji, oszczędzania energii i zasobów.

Dla kogo: dzieci i młodzież z placówek oświatowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Kiedy: 15 października 2022-  30 kwietnia 2023

Co:
•    Organizacja  60 dwugodzinnych warsztatów - ok. 1200 uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych lub szkół ponadpodstawowych  (60 grup po około 20 uczniów): 20 warsztatów przeprowadzonych zostanie na terenie placówek oświatowych, a 40 warsztatów zrealizowanych zostanie na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce.
•    Organizacja 5 warsztatów pięciogodzinnych - ok. 100 uczniów z klas VII-VIII szkół podstawowych lub ponadpodstawowych (5 grup po ok. 20 uczniów) - z uwagi na częściowo plenerowy charakter (gra terenowa) realizowane będą na terenie Osady Leśnej Barbarka  w okresie wiosennym. Warsztaty odbywać się będą na zasadzie design thinkingu

Tytuł projektu: Stop zmianom klimatu

Dofinansowanie: Projekt finansowany/współfinansowany ze środków Fundacji Drzewo i Jutro   https://fundacjadrzewoijutro.org