Zimowa przygoda

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje projekt pn. „Zimowa przygoda”

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 89 lub 85.

 

Opis zadania:

Utworzenie Klubu Seniora na Barbarce w Toruniu.

Organizacja dla 10 osób 9 spotkań po 6 h każde (54h) w tym:

- 9 spotkań rękodzielniczych (27 h),

- 6  spotkań grupowych z coachem (18 h),

- 3 spotkania edukacyjne (9 h),

organizowanych na Barbarce od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku / 3 miesiące

Projekt przewiduje również organizację 3 całodniowych wyjazdów edukacyjnych do wybranej atrakcji w województwie kujawsko – pomorskim.

 

Cel :

Poprawa sytuacji 10 seniorów (8 K, 2 M w tym 2 osoby z niepełnosprawnościami) znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach epidemii przy jednoczesnym zapobieganiu jej rozprzestrzenienia i ochronie ich zdrowia, życia przez utworzenie Klubu Seniora na Barbarce w Toruniu.

Działania mają na celu:

- zmniejszenie istniejących negatywnych skutków pandemii, które pogarszają jakość życia seniorów,

- przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu,

- promocję zdrowego trybu życia,

- przeprowadzenie działań profilaktycznych antyCOVID – 19,

- zaspokajanie potrzeb biopsychospołecznych,

- wzmocnienie wiedzy a także umiejętności oraz ich potencjału osobowego.

 

Dla kogo: seniorzy, potrzebujący wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (niezbędne zaświadczenie od lekarza)

 

Kiedy:  31.12.2022 – 31.03.2023

 

Co:

  1. Organizacja 9 spotkań po 6 h każde (54h) w tym:

- 9 spotkań rękodzielniczych (27 h),

- 6  spotkań grupowych z coachem (18 h),

- 3 spotkania edukacyjne (9 h),

  1. Organizacja 3 całodniowych wyjazdów edukacyjnych.

 

Dokumenty rekrutacyjne-  karta zgłoszenia, zaświadczenie lekarskie o niesamodzielności - w celu pobrania przejdź tutaj

 

Tytuł projektu: „Zimowa przygoda”

Dofinansowanie:

Projekt dofinansowany jest w ramach projektu pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”, nabór 2/GNGO/2022

w ramach

Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020

 

Wartość projektu: 42 300,00 zł

Środki unijne (grant): 35 955,00 zł